TOIMITILAHAKU

Alue / kaupunki
Tilatyyppi
Pinta-ala

OTA YHTEYTTÄ
REPOINT PALVELEE

020 730 4530
info@repoint.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

REpoint Toimitilat Oy
Itälahdenkatu 22B
00210 Helsinki
info@repoint.fi

Rekisterin asioista vastaava henkilö:

Tomi Sirama
tomi.sirama@repoint.fi
040 591 2986

Rekisterin nimi:

REpoint Toimitilat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen, myyntiin ja laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään asiakkaille ja sidosryhmille viestimiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään seuraavat perustiedot:
Nimi, yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan ilmoittamat muut tiedot, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen

Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta

Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteriin pääsy on Repoint Toimitilat Oy:n henkilökunnalla, sekä tietojärjestelmää tuottavan/ylläpitävän yrityksen henkilöllä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai korjata tietoja, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Henkilöllä on myös oikeus kieltää mahdollinen suoramarkkinointi. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

PÄIVITETTY: 15.11.2019